De neven en nichten zijn de pake/opa en beppe/oma zeggers van Kornelis den Haan, geboren 3 januari 1897 te Zonnemaire (Zeeland) en overleden 6 juli 1987 te Leeuwarden en Adriane van der Linde, geboren 3 februari 1900 te Nieuwerkerk (Zeeland) en overleden 14 november 1985 te Leeuwarden. Zij kregen 5 dochters en 1 zoon die ook allemaal zijn overleden. De familie moest in 1944 evacueren omdat de Duitse bezetters Schouwen-Duiveland onder water gingen zetten, zodoende zijn zij in Sint Jacobiparochie (Friesland) terechtgekomen. 

13 oktober 2007

De eerste neven en nichtendag werd gehouden in Apeldoorn. De locatie Stadspark Berg en Bos. Na de koffie en lunch hebben we een wedstrijd Klootschieten gehouden. Zie voor de winnaars de foto’s. Na afloop was er nog een borrel. De dag was georganiseerd door Ada Dijkstra en Hortense Hoeksema. 

16 april 2011

Deze dag kwamen we bijeen in Heemskerk. De locatie Gasterij de Kruisberg. Na de koffie en lunch hebben we onder leiding van een boswachter een wandeling door de duinen gemaakt. Daarna was het tijd voor een borrel. ‘s Avonds werd er gegeten in een restaurant in Heemskerk door degenen die zich hiervoor hadden opgegeven. De dag was georganiseerd door Ada en Thea Dijkstra.

25 april 2015

De derde neven en nichtendag was in de Loonse- en Drunense Duinen. Locatie Herberg de Drie Linden. Ook hier na de koffie en lunch de mogelijkheid om onder leiding van een boswachter een wandeling te maken door de bossen en duinen. Uiteraard hierna een borrel. Voor de liefhebbers was er in Sprang Capelle een diner bij Eetcafé James. Jeroen den Haan heeft deze dag georganiseerd. 

18 mei 2019

De voorlopig laatste neven en nichtendag vond plaats in Leeuwarden. ‘s Morgens verzamelden we ons bij Adriana Hoeksema. Zij zorgde ook voor de koffie en lunch en heeft ook het programma voor deze dag gemaakt. ‘s Middags zijn we naar het centrum gelopen waar een gids op ons wachtte om een stadswandeling te maken. De borrel was in het voormalige postkantoor waarin nu Grand café restaurant Post-Plaza gevestigd is.  ‘s Avonds hebben we gegeten bij het Turkse restaurant Bosporus.

Deze dag werd ook nog meegemaakt door het laatste  nog in leven zijnde kind van Pake en Beppe, tante Dien.